Toshiba Göteborg – multifunktionsskrivare och kopieringssystem online

Toshiba Tec Nordic, Göteborg

Välkommen till Toshiba Tec Nordics verksamhet i Göteborg. Vi tar ansvar för hela din utskriftsmiljö och har smarta lösningar för dokumenthantering, såsom skanning, arkivering, säkra utskrifter och övervakning. Vår breda produktportfölj innehåller bland annat multifunktionsskrivare i färg och svartvitt, laserskrivare och etikettskrivare.

Du hittar oss i Västra Frölunda, där har vi både en sälj- och serviceorganisation.


Toshiba Tec Nordic, Göteborg

Besöksadress:
E A Rosengrens Gata 29
421 32 Västra Frölunda


Postadress:
Box 9224
400 95 Göteborg

Tel 031-755 99 00

goteborg[at]toshibatec-tnd.com