Print som tjänst – kostnadseffektiv dokumenthantering

Utskriftskostnader i fokus

Att ha kontroll över företagets utskriftskostnader kan generera stora besparingar. Hur då? Jo, genom att synliggöra de dolda kostnaderna som i genomsnitt utgör 60 procent av de totala utskriftskostnaderna. Detta i form av administration, energiförbrukning, dokumenthantering och support.

Med hjälp av våra processtyrda aktiviteter hjälper vi er att skapa ett effektivare dokumentflöde som utgår från era behov och mål. Det ger er en god överblick och insyn i er utskriftsmiljö och möjliggör optimerade arbetsflöden, vilket betyder tidsbesparingar och sänkta kostnader.

Se kundexempel

600x300 MDS2

Kontakta oss för mer information

Få en överblick över er fulla besparingspotential.
Våra rådgivare hjälper dig att hitta en kundanpassad lösning.

Toshiba-effekten ger minskade utskriftskostnader

new MDS graphic

"Print som tjänst" är en leverantörsoberoende, end-to-end-lösning som ger en tydlig bild av nuläget, i form av direkta och indirekta utskriftskostnader hos ditt företag.

Baserat på denna kunskap gör vi tillsammans lämpliga åtgärder för att effektivt och långsiktigt optimera denna del av ditt företag. Vi arbetar processtyrt och tar hänsyn till olika delar:

  • Analys
  • Genomförande
  • Förvaltning
  • Produkter
  • Lösningar
  • Finansiering

Ju fler av dessa komponenter som samverkar, desto större blir Toshiba-effekten - kostnadsreduktion i utskrifts- och dokumenthantering.

Tre enkla steg till framgång

A I M

Vi har utvecklat en metod som vi kallar AIM. Den beskriver vår serviceprocess och innebär att fokus alltid är riktat mot dina mål. 

Resultatet blir sänkta utskriftskostnader, optimerade arbetsflöden och högre produktivitet. 

Analys, utvärdering, optimering

Arbetet börjar med en analys där vi går igenom den befintliga utskriftsmiljön. När, var, hur görs utskrifterna och av vem? Med ert förtroende hjälper vi er att ta fram en optimal utskriftsmiljö för ett effektivare dokumentflöde.

Upphandling, installation och konfiguration

Utan att störa ditt dagliga arbete rullar vi systematiskt ut varje aktivitet i den projektplan som vi tillsammans arbetat fram. Om ditt företag planerar att investera i ny utrustning och teknik så tar vi fram förslag och lösningar anpassade för att möta era kommande behov.

 

Översikt, rapportering, uppföljning

Med hjälp av datorstödda verktyg för övervakning får du total kontroll över era utskriftskostnader. Skrivare, kopiatorer, förbrukningsvaror – vi tar hänsyn till allt, från inköp, underhåll och reparationer till nödvändiga programvaror.

Med jämna mellanrum får du rapporter med användbar data. Baserat på denna information kan vi ta fram ytterligare åtgärder för en fortsatt optimering, utan att störa er kärnverksamhet.

Dedikerade experter

Lönsamhet genom kontinuitet

Fullständig kostnadskontroll betyder att "Print som tjänst" är lönsamt för ditt företag, även efter bara några veckor eller månader. Vår strategi gör att ni systematiskt minskar utskriftskostnaderna, förbättrar arbetsflöden och sänker energikostnaderna. 

Våra experter arbetar med er befintliga infrastruktur, uppgraderar enheter när de blir föråldrade och leasingkontraktet när det löper ut. Och eftersom kontinuitet är högsta prioritet, minimerar vi eventuella störningar i din vardag.

Sammanfattningsvis: Ni kan räkna med vårt stöd och koncentrera er helt och fullt på företagets kärnverksamhet.

Dra fördelar av Toshiba-effekten

Minska era utskriftskostnader och optimera samtidigt er dokumenthantering och alla relaterade processer. 

Fördelar: 

  • Kostnadsbesparingar
  • Säker och tillförlitlig dokumenthantering

  • Ökad produktivitet
  • Tid att fokusera på kärnverksamheten

Helhetskoncept

Det unika med Toshibas Print som tjänst är vårt helhetsperspektiv. Utöver en komplett utskriftsmiljö hjälper vi dig även med konferensteknik, digitala skärmar och PC-lösningar. Allt utifrån ditt företags behov.