Hållbarhet hos Toshiba

Cirkulär ekonomi

Reduce. Reuse. Recycle.

Cirkulär ekonomi innebär kortfattat att vi går från ett slit-och-släng-samhälle till att återanvända och återvinna produkter och material om och om igen – genom ett ständigt kretslopp. Vi lever på en planet med begränsade resurser och därför kan inte tillväxten fortsätta som den gör idag. Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser kräver att alla agerar, såväl inom industrin som i politiken och samhället i stort. Det är därför Toshiba erbjuder lösningar för ett hållbart nyttjande av resurser.

Våra produkter och tjänster innehåller flera möjligheter för innovativa konstruktioner som förebygger avfall och möjliggör återanvändning och återvinning. Det betyder att vi minimerar antalet materialtyper som används i en produkt och säkerställer att de är återvinningsbara och lätt kan tas bort, att produktdesignen är energieffektiv, att vår tjänst täcker hela livscykeln och att vi undviker förpackningsavfall. Det brukar kallas 3R-Design: Reduce. Reuse. Recycle.

Ladda ner White Paper om cirkulär ekonomi.

Hållbarhetsarbetet ger många fördelar

Hållbarhetsutveckling är högt prioriterat av Toshiba. Vi har under många år arbetat konsekvent och målinriktat för att se till att våra produkter och affärsprocesser är skonsamma för miljön. 

Läs mer om hur vi arbetar för en hållbar framtid:

all UN SDGs ScaleWidthWzk5Ml0

Klimatkompensering – Toshiba Carbon Zero

En del av Toshibas hållbarhetsarbete är klimatkompensering. Genom att stötta olika miljöprojekt runt om i världen kompenserar vi för de utsläpp som vår verksamhet och våra produkter genererar. Vi kallar arbetet Carbon Zero

Besök vår Carbon Zero-sajt och läs mer om vårt arbete.

Carbon Zero Tree

Globalt miljöarbete

Engagemanget för miljön genomsyrar hela företaget världen över, från ledningen till våra medarbetare på alla avdelningar. Vi utvecklar energisnåla produkter för minsta möjliga miljöpåverkan och tar fram lösningar för återvinning som är skonsammare för miljön. Alla medarbetare får en grundläggande miljöutbildning för ökad kunskap och medvetenhet.

Läs mer om Toshiba Tec:s globala miljöarbete.