Hållbarhet hos Toshiba

AdobeStock 285544527 ScaleWidthWzk5Ml0

Toshibas miljövision

Vi står inför en rad miljöutmaningar, klimatförändringarna inkluderat. Toshiba Group har därför tagit fram vår ”Environmental Future Vision 2050” – en företagsövergripande vision som sammanfattar vår målbild. För att nå dit arbetar vi systematiskt för att begränsa vår miljöeffekt och för att vi ska bidra till ett samhälle med låg klimatpåverkan och med hög grad av resurseffektivitet.

Läs mer om vår miljövision 2050.

Hållbarhetsarbetet ger många fördelar

Hållbarhetsarbetet är högt prioriterat på Toshiba. Vi arbetar konsekvent och målinriktat på olika plan. Läs mer om hur vi arbetar:

all UN SDGs ScaleWidthWzk5Ml0

Cirkulär ekonomi

Reduce. Reuse. Recycle.

Cirkulär ekonomi innebär kortfattat att vi går från ett slit-och-släng-samhälle till att återanvända och återvinna produkter och material om och om igen – genom ett ständigt cirkulärt flöde. Vi lever på en planet med begränsade resurser och därför kan inte tillväxten fortsätta oändligt. 

På Toshiba arbetar vi för att ställa om och erbjuda lösningar för ett mer hållbart nyttjande av resurser. Våra produkter och tjänster innehåller flera möjligheter för återanvändning av material, till exempel minimerar vi antalet materialtyper som används i produkten och ser till att produkterna är återvinningsbara och lätta att demontera. 

Vi ser också till att produktdesignen är energieffektiv, att vi minimerar förpackningsavfallet och att vår tjänst täcker hela livscykeln. Detta brukar kallas cirkulär 3R-Design: Reduce. Reuse. Recycle.

I dagsläget är minst 50% av komponenterna i en Toshiba-skrivare identiska och 95% av våra multifunktionsprodukter kan återvinnas eller till och med återanvändas. Visionen för en cirkulär ekonomi är en helt regenerativ global leverantörskedja som fungerar utan att förbruka ändliga resurser. 

Ladda ner White Paper om cirkulär ekonomi.

Toshiba Carbon Zero Program

Att vi människor påverkar det globala klimatet är uppenbart, därför är det viktigt att vi hittar sätt att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det är här klimatkompensation kan bidra.

Toshiba samarbetar med experter på co2balance och har utarbetat ett program för klimatkompensering. Genom programmet kompenserar vi för de koldioxidutsläpp som våra Toshibaprodukter genererar genom att delta i olika miljöprojekt.

Vi inkluderar inte bara koldioxid som släpps ut under tillverkning och transport av våra produkter, utan ser till hela produktens livscykel.

Läs mer om våra Carbon Zero-projekt 

Africian child water ScaleWidthWzYwMF0