Papercut MF – programvaran för säkra utskrifter och kontroll

Alla Toshibas multifunktionsskrivare och skrivare i A3-format stödjer Papercut MF, en programvara som förenklar hanteringen av dokument. Papercut har många smarta 

funktioner som bl a minimerar onödiga utskrifter, uppmuntrar till ansvarsfullt utskriftsbeteende och ger kontroll på kostnader för såväl kopiering, utskrifter och skanning.

Papercut MF – Intuitivt och lätt att använda

Papercut MF betraktas som det enklaste systemet i sitt slag när det gäller driftsättning och hantering. Systemadministratörer har full tillgång till administration och konfiguration via ett välbekant webbgränssnitt. 

Utskriftslösningar med Papercut MF passar för arbetsplatser av alla storlekar, oavsett miljö, plattform, modell eller fabrikat på multifunktionsskrivare eller skrivare. Programvaran har översatts till 20 språk, bland annat svenska.

I Toshibas utskriftslösningar med Papercut får du:

  • Kontroll på kostnaderna för kopiering, utskrift, skanning och fax
  • Central hantering av multifunktionsmaskiner/skrivare och användare från ett enkelt webbgränssnitt
  • Rapportering och statistik på kostnader per användare, avdelning, projekt, kostnadsställe, enhet eller funktion
  • Säker tillgång med Single-Sign-On via inloggning, ID-nummer eller passerkort
  • Tillämpning av ansvarsfull användning genom regler, gränser och popup-meddelanden
  • Säkra utskrifter och Pull-print/Follow-me-funktionalitet
  • Leverantörsneutral och stödjer alla större operativsystem och tillverkare av skrivare/MFP
  • Utskrifter via mobila enheter såsom bärbara datorer, smartphones och läsplattor.

 

Spara papper, spara pengar och spara miljön på samma gång.