VÅRT ÅTERVINNINGS-LÖFTE

PRODUCENTANSVAR

Som importörer av elektronik och dess förpackningar klassas vi som producenter, vilket innebär att vi har ett ansvar för att se till att det finns ett insamlingssystem för produkterna som i sin tur innebär att produkterna kan återvinnas. Det tycker vi är bra!

Vi uppfyller kraven i Förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) genom att vara anslutna till El-Kretsen. El-Kretsen ombesörjer även systemet för batterier enligt Förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834).

ÅTERVINNING AV ELEKTRONIK OCH BATTERIER

Toshiba TEC Nordic AB är genom El-Kretsen anslutna till ett rikstäckande insamlingssystem med nästan 1000 mottagningsplatser runt om i Sverige. Här samlas elektronik och batterier in för att kunna återanvändas och återvinnas på bästa sätt vilket innebär att de gamla produkterna kommer till nytta igen. Visste du att El-Kretsen samlar in och återvinner en mängd motsvarande 15 Eiffeltorn varje år?

El-Kretsen ordnar så att den mottagna uttjänta elektroniken hämtas och transporteras till en av El-Kretsen kontrakterad förbehandlare där förbehandling och återvinning sker på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar. För information om vart ni kan vända er, för att er uttjänta utrustning skall tas om hand på rätt sätt, kan ni söka information om återvinnare i er närhet på www.el-kretsen.se.

Återanvändning och återvinning av uttjänta reservdelar, tonerkassetter och förbrukning

Det är Toshibas mål att alltid välja retursystem och omhändertagande av relevant, uttjänt förbrukningsmaterial och slitagedelar som tar största möjliga miljöhänsyn.

Återanvändning

Det mest fördelaktiga ur ett miljöperspektiv är att renovera relevanta slitagedelar och förbrukningsmaterial på lokal ort nära där de förbrukas hos våra slutkunder. Vår serviceorganisation renoverar till exempel framkallningsenheter där endast de utslitna delarna byts av serviceteknikern direkt på plats antingen hos kunden eller på serviceverkstaden hos den lokala servicegivaren (43 platser i hela Sverige). På så sätt nyttjas materialet på bästa sätt och man sparar dessutom miljöbelastande transporter till centrala serviceverkstäder i eller utanför Sverige. Delar som måste bytas sorteras och återvinns antingen lokalt eller samlas in i centrala retursystem via exempelvis vårt medlemskap i El-kretsen.

Återvinning av uttjänta reservdelar

Vid service hos slutkunder ska vi sträva efter att hålla rent runt maskinerna och att inte förstöra kundens egendom. Vi tar med oss alla uttjänta reservdelar och lämnar platsen snygg och städad. Uttjänta reservdelar ska sorteras som elektronikavfall. Dessa lämnas till en lokal återvinnare av elektronik som är ansluten till El-Kretsen. Toshiba betalar för hanteringen hos återvinnaren genom att vara ansluten till El-Kretsen. Återförsäljaren betalar dock för transporten till återvinnaren.

Lokal återvinning av tonerkassetter

Våra tonerkassetter består av plastmaterial och har i vissa fall ett chip. Inom EU gäller att allt med chip ska sorteras som elektronikavfall. Ni kan välja att sortera och hantera tonerkassetter lokalt tillsammans med annat elektronikavfall och lämna avfallet hos er lokala El-Kretsenmottagare. Ni kan också skicka tonerkassetten till vår partner Kuuskakoski i Spånga (se nedan) men vi förespråkar en lokal sortering för att minimera transporterna.

MILJÖBOXAR

Toshiba erbjuder en särskild Miljöbox som förvarar förbrukade tonerkassetter och som förenklar för dig att sortera använda förbrukningsprodukter. Ni kan också använda originalkartongen eller annan kartong och skicka den med Postens Företagspaket till vår anlitade partner som tar hand om tonerkassetten på ett korrekt sätt. Toshiba betalar för Kuusakoskis hantering av tomma tonerkassetter. Ni betalar dock för transporten till nedanstående adress.

Adressen till vår partner:

Kuusakoski Spånga
Att: Toshiba
Bromstensvägen 176
163 55 Spånga

ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR

Toshiba Tec Nordic AB är anslutna till FTI (tidigare kallad REPA), som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Detta innebär att våra kunder har tillgång till ett rikstäckande återvinningssystem för förpackningar så att materialet kan användas om och om igen. I Sverige är vi generellt duktiga på återvinning av förpackningar, visste du att 74% av pappersförpackningar återvinns? Vi kan så klart bli ännu bättre, hör av dig till www.ftiab.se för närmaste återvinnare i ditt närområde och för mer information. 

MER INFORMATION

För mer information om vårt miljöarbete, kontakta vår miljösamordnare:

Susanne Eriksson, 073-719 46 31