Ingen kan göra allt...

...men alla kan göra något

Under november genomför Toshiba Tec Nordic en rad arrangemang för att uppmärksamma FN:s internationella volontärdag.

Det är alltid bra att välja Toshiba. I november månad är det extra bra. Då bidrar vi nämligen med rent dricksvatten, tåliga getter och fattigdomsbekämpning. 

FN har utnämnt den 5 december som ”International Volunteer day” för att uppmärksamma värdet av allas våra volontärinsatser runt om i världen. På Toshiba laddar vi för denna dag hela november månad, genom tre olika projekt.

Rent dricksvatten förbättrar livsvillkor

Under hela november gör vi en kraftsamling och står för klimatkompensering av 1 miljon utskrifter för varje såld multifunktionsskrivare (A3) till våra kunder.

Enligt forskarna har vi tio år på oss att vända kurvorna uppåt till ett hållbart klimatavtryck. Det ställer stora krav på oss alla. Vi vill därför uppmärksamma hur vi tillsammans – på ett enkelt sätt – kan göra stor skillnad i vår klimatpåverkan.

Under november månad klimatkompenserar vi alla våra kunders utskrifter. Via vårt Carbon Zero-program har vi beräknat hur stora koldioxidutsläpp våra produkter genererar, från vaggan till graven (dvs. från fabrik, logistik, användning med pappers- och energiförbrukning, servicebesök till återvinning). Genom att stödja aktiviteter som förhindrar ett lika stort koldioxidutsläpp kompenseras klimatutsläppen.

Ett exempel är Toshibas Carbon Zero-projekt i Uganda där nya eller renoverade borrhål för dricksvatten innebär att dricksvattnet blir så rent att det inte behöver kokas. Det gör att ved och bränsle inte behövs för kokning av vatten och därmed förebyggs klimatpåverkan. Att rent dricksvatten därtill också ger färre sjukdomar och förbättrade livsvillkor är naturligtvis en extra värdefull bonus.

Räknar vi om klimatkompensering för 1 miljon utskrifter till rent vatten dricksvatten blir det 5,3 kubikmeter per såld A3-maskin. Så därför är november är en extra bra månad att välja Toshiba. 

Getter bidrar till positiv förändring

600 get

I vårt andra projekt har vi valt att stödja organisationen ActionAid. För varannan A3-maskin som våra återförsäljare köper från oss, skänker vi en dräktig get till en kvinna som lever i utsatthet. Getter är ett tacksamt djur att föda upp och genererar näringsrik mjölk. I samband med att en kvinna tar emot en get får hon utbildning i företagsekonomi och hållbar djurhållning via ActionAid. Läs gärna mer om arbetet

Social verksamhet här hemma

Vi har även en hel del sociala hållbarhetsutmaningar på hemmaplan. Därför passar vi på att engagera alla medarbetare på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö för att bidra till Frälsningsarméns sociala arbete här i Sverige. Alla medarbetare kan under november månad samla in kläder som vi den 5 dec skänker till Myrorna. Myrorna säljer i sin tur kläderna i sina butiker, vilket dels innebär att kläderna återanvänds och dels att det ekonomiska överskottet går till Frälsningsarméns sociala verksamhet i Sverige.

600 second hand