Toshiba klimat-kompensering

Utskrifter med klimatkompensering

Att vi människor påverkar det globala klimatet är uppenbart, därför är det viktigt att vi hittar sätt att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det är här klimatkompensation kan bidra. Klimatkompensation är ett sätt att minska mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären genom att delta i olika miljöprojekt. På Toshiba jobbar vi aktivt med miljöfrågor och med hjälp av experter på klimatneutralisering och koldioxidbalans har vi utarbetat ett system där vi kan kompensera koldioxidutsläppen från ditt Toshiba-system.

Vi inkluderar inte bara koldioxid som släpps ut under tillverkning och transport av våra produkter, utan ser till hela produktens livscykel. Beroende av system så räknar vi med ett visst antal utskrifter för att täcka eventuell miljöpåverkan från dessa.

Carbon Zero Tree

Carbon Zero Impact Report

ImactReportImage 2020 ScaleWidthWzk5Ml0

Våra Carbon Zero-program stöder Gold Standard-projekt runt om i världen för att kompensera för växthusgasutsläpp. Projekten gör mer än att bara kompensera för koldioxidutsläpp – de skapar arbetstillfällen åt lokalbefolkningen och engagerar dem i datainsamlingen och utbildning. Nedan hittar du mer information om de projekt vi för närvarande stödjer. Här laddar du ned den senaste utvärderingsrapporten >>

Stödjer FN:s globala mål

Vårt Carbon Zero-program stödjer 14 av de 17 globala målen för hållbar utveckling, som fastställts av FN för att driva positiv förändring under de närmaste 14 åren. De 17 mätbara målen innefattar allt från att minska fattigdomen i världen till att uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning fram till år 2030. De bygger på arbetet med millennieutvecklingsmålen och är en världsomfattande uppsättning mål med 169 delmål. 
Här kan du läsa mer om FN: s globala mål för hållbar utveckling >>.

all UN SDGs ScaleWidthWzk5Ml0
Kenyan Stove Project

Energieffektiv spis – Kenya

Energibesparande spisar till byar i Kenya resulterar i en 50 procents minskning av ved. Spisarna minskar därför förbrukningen av timmer, koldioxidutsläpp, rök, tid och kostnader samt förbättrar livet för invånarna. 

Läs mer >>

Borrhålsrenovering – Uganda

Genom att renovera och reparera borrhål i avlägsna byar i Uganda, bidrar detta projekt till att återställa en säker och ren källa för dricksvatten. Att inte behöva koka vattnet för att göra det rent, minskar mängden ved som förbrukas och genererar minskade koldioxidutsläpp. 

Läs mer >>

Borehole Project

Klimatkompensera för era utskrifter

Om ni redan klimatkompenserar för era utskrifter hittar ni ett Carbon Zero-klistermärke på era Toshiba-produkter och kan ladda ned certifikat nedan. Om inte, kontakta oss för att ta reda på hur du kan kompensera för ditt Toshiba-system.