Informationshantering

Informationshantering

Hur mycket tid ägnar du åt att leta efter dokument?

Dokumenthantering är sällan kärnverksamheten i en organisation. Ändå spenderar anställda många timmar på att leta efter rätt dokument. Problemet blir ofta känt när en informationsägare eller annan beslutsfattare inser den verkliga omfattningen av problemet.

Toshiba EIM (Enterprise Information Management) är en tjänst som hjälper dig att automatisera dokumenthanteringen på ett enkelt och effektivt sätt. Informationen servar dig snarare än tvärtom. 

Tjänsten bygger på mjukvaran M-Files som med hjälp av artificiell intelligens analyserar, kategoriserar och taggar information automatiskt. 

Dokumenthantering är bara början

Även om dokumenthantering är nödvändig för företagets framgång är det bara början. Toshiba Information Management tar dig betydligt längre än så. Du kan hitta, hantera och dela dokument och annan information som härrör projekt, kvalitetsavvikelser och revisionsresultat över alla system och register samt använda vilken plattformsstruktur som helst: lokalt, moln eller hybrid.

600x360 mfiles view

Arbeta alltid med den senaste versionen

I en traditionell mappbaserad miljö kan versionshantering av dokument ge upphov till många missförstånd. 

En version finns i nätverksmappen, en annan i din e-post, en tredje är sparad lokalt på någon annans desktop och så vidare. Med Toshiba Information Management har du alltid en enda version av ett dokument. Alla arbetar med samma version och versionshistorik sparas automatiskt. Så när du hittar ditt dokument kan du alltid vara säker på att det är den senaste versionen.

Boka demo

Kontakta oss för att boka demo eller få svar på dina frågor.
Ring eller skicka e-post: 08–734 46 00, mathias.west@toshibatec.se

Rätt dokument för rätt person

Behörigheter ändras automatiskt

Inom alla verksamheter måste man kunna se till att vissa personer har tillgång till vissa dokument. Rättigheter i Toshiba Information Management kan baseras på till exempel arbetsroll, dokumenttyp, projekt, aktuellt ärende eller digitala arbetsflöden. När förändringar sker inom organisationen eller arbetsgrupperna ändras också behörigheterna automatiskt. Dokument är därmed alltid tillgängliga för rätt personer.

600x360 mfiles 360view

Stöd för alla typer av dokument – även e-post

Toshiba Information Management fungerar med alla dokumentformat, allt från Microsoft Office, SharePoint och Salesforce till de vanligaste bildformaten och AutoCAD-filerna.

Toshiba Information Management är också integrerad med Microsoft Outlook, vilket gör att du kan lagra och arkivera dina affärskritiska e-postmeddelanden och bilagor. Du kan använda tjänsten från vilken enhet som helst, i molnet, lokalt eller som en hybridlösning.

Automatisera tidskrävande dokumentflöden

Mängden information i ett företag fördubblas vartannat år. Med Toshiba Information Management kan du göra inställningar för automatiska arbetsflöden (Workflows) som stöttar dina affärsprocesser och hjälper dig att hantera all denna information. Med hjälp av artificiell intelligens analyserar, kategoriserar och taggar M-Files information automatiskt. Dina affärsprocesser stöds och de anställda kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

600x360 mfiles strukturerad