Skydda regnskogen – Brasilien

Regnskogsprojekt i Brasilien

Projektet genomförs i Amazonas regnskogar i Brasilien. Det bidrar till att skydda regnskogen genom att undvika avskogning och ger möjligheten att bedriva ett hållbart skogsbruk. Skyddet av regnskogen undviker koldioxidutsläpp, genom att träden fungerar som en naturlig svamp och absorberar koldioxiden. Förutom minskade koldioxidutsläpp stöder projektet Amazons rika biologiska mångfald av växter och djur.

Sociala fördelar och samhällsnytta

  • Infrastruktur: Uppförande av en skolbyggnad för att stödja utbildning för lokalbefolkningen.
  • Social forskning: Studie genomförd i samarbete med lokala universitet för att förstå de sociala förhållandena bland invånarna i flodsamhällen i projektområdet.
  • Hållbart skogsbruk: Utbildning i bland annat fröproduktion för lokalbefolkningen.
  • Uppbyggnad av en plantskola för att återställa näringsfattig mark och göra det möjligt för lokalbefolkningen att samla in frön för att sälja.

Nedladdningar

Ladda ned information om regnskogsprojektet.