SKT17

SKT17

Detta är Toshibas webbsida för ramavtalet Skrivare - tjänst och produkt Dnr. 23.3-2401-2016
mellan Kammarkollegiet och Toshiba Tec Nordic AB.

Ramavtal Skrivare som Tjänst och Produkt - Konkurrens avtalsnummer 23.3-2401-2016:FKU006

Det finns två separata ramavtal med Kammarkollegiet. Det första ramavtalet använder man om man vill upphandla något som rör området skrivare och därtill kopplade tjänster. Exempel på sådan som kan upphandlas är skrivare, MFP, etikettskrivare, skannrar, plottrar, service, förbrukning,  FollowMe mjukvaror, skanning mjukvaror mm.

Det går även att upphandla allt som en tjänst där leverantören tar hela ansvaret från ax till limpa och driver utskriftsfunktionen som en tjänst. Förfrågan ställs till de 6 avtalsleverantörernas funktionsbrevlådor, vi svarar och ni utvärderar. Toshibas funktionsbrevlåda heter skt@toshibatec.se 

Kontaktperson mot avropsberättigade kunder är Eva Garmelius 073-7194644 

Ramavtalet och dess bilagor finns att tillgå på: https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/teknisk-utrustning/skrivare-som-tjanst-och-produkt---konkurrensutsattning/

Ramavtal Skrivare som Tjänst och Produkt - Fördelningsnyckel med avtalsnummer 23.3-2401-2016:005

Det andra ramavtalet som kallas för Fördelningsnyckel, har alla villkor fastlagda från start samt förutbestämda produkter att avropa.

Nedan produkter  ingår i avtalsområdet fördelningsnyckel i Toshibas avtal. Beställningsblankett tillhandahålls av Kammarkollegiet där vald leverantör framgår av blanketten när urvalet av produkter är gjort. 

Den billigaste varukorgen är den leverantör som skall tillsändas beställningen. Av beställningsblanketten framgår även vart själva beställningen skall skickas. Ramavtalet och dess bilagor finns att tillgå på: https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/teknisk-utrustning/skrivare-som-tjanst-och-produkt---fordelningsnyckel/

Kontaktinformation

Skicka e-post

Har du frågor är du välkommen att ringa till vår kontaktperson, Carl Jones, tel. 073-7194613.

FÖLJANDE PRODUKTER INGÅR I AVTAL FÖRDELNINGSNYCKEL

 

MFP A3 AVANCERAD

 

e-STUDIO3015AC

 • Utskrifter, skanning och kopiering
 • Färg MFP 30 sid/min
 • Pappersformat A5/A4/A3
 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter
 • Integrerad efterbehandlare med häftfunktion och hålslag
 • 2x550 arks pappersmagasin  och storkassett om 2000 ark.
e STUDIO3005AC2

 

MFP A3 ENKEL

 

e-STUDIO2515AC

 • Utskrifter, skanning och kopiering
 • Färg MFP 25 sid/min
 • Pappersformat A5/A4/A3
 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter
 • Integrerad efterbehandlare med häftfunktion
 • 2x550 arks pappersmagasin och skåp för normal arbetshöjd
e STUDIO3005AC2

 

MFP A3 ARKIVBESTÄNDIG

 

e-STUDIO3015AC

 • Utskrifter, skanning och kopiering
 • Färg MFP 30 sid/min
 • Pappersformat A5/A4/A3
 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter
 • Integrerad efterbehandlare med häftfunktion och hålslag
 • 2x550 arks pappersmagasin  och storkasett om 2000 ark
 • 500 ark papper för arkivutskrift
e STUDIO3005AC2

 

MFP A3 SÄKER

 

e-STUDIO2515AC

 • Utskrifter, skanning och kopiering
 • Färg MFP 25 sid/min
 • Pappersformat A5/A4/A3
 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter
 • Integrerad efterbehandlare med häftfunktion och hålslag
 • 3x550 arks pappersmagasin
e STUDIO3005AC 4cst

 

MFP A3 SNABB

 

e-STUDIO4515AC

 • Utskrifter, skanning och kopiering
 • Färg MFP 45 sid/min
 • Pappersformat A5/A4/A3
 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter
 • Integrerad efterbehandlare med häftfunktion och hålslag
 • 2x550 arks pappersmagasin  och storkassett om 2000 ark
e STUDIO3005AC2

MFP A4 STANDARD

 

e-STUDIO338CS

 • Utskrifter, skanning och kopiering
 • Färg MFP 33 sid/min
 • Pappersformat A5/A4
 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter
 • Pappersmagasin om 1x250, 1x100, 1x550 ark samt skåp för normal arbetshöjd
 • Minneskapacitet standard 2GB RAM
eS338CS

 

MFP A4 MILJÖ

 

Canon IRC1225iF

 • Utskrifter, skanning och kopiering
 • Färg MFP 25 sid/min
 • Pappersformat A5/A4
 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter
 • TEC-värde på max 1,2 kWh/vecka
 • Pappersmagasin om 2x550 
IRC1225iF