Renovering av borrhål

Renovering av borrhål i Uganda

Rent vatten är en förutsättning för liv. I många landsbygdsområden och samhällen i ytterförorter, över hela Afrika söder om Sahara, kämpar man för rent dricksvatten. Med projektet för renovering av borrhål hjälper Toshiba till att säkerställa en rent dricksvatten. Det finns många välgörenhetsorganisationer som arbetar i Afrika och samhällen att få rent dricksvatten, men möjligheten till rent vatten är bara början av processen. Att hålla vattnet strömmamde i flera år när borrhålet är etablerat, är nyckeln till en stabilisering och utveckling av samhållet.

Vårt projekt är unikt genom att fokus ligger på att hitta befintliga men skadade vattenförsörjningskällor eller borrhål och reparera dem för att återställa vattenförsörjningen till människorna i byarna. De nya vattenkällorna ger i genomsnitt 200 familjer rent vatten.

Vår partner, CO2balance, driver ett program för att hitta och reparera gamla borrhål, vilka tvingar byar som var beroende av dem att söka efter rent vatten igen. Borrhålen återställs till fullt fungerande skick och ett långsiktigt program startas för att underhålla systemet på regelbunden basis och säkra vattenförsörjningen åt det lokala samhället.

När borrhålet är i drift ger det rent vatten utan att det behöver kokas. Genom att övervaka mängden rent vatten som genereras varje dag som ett resultat av underhållsprojektet, kan vi beräkna hur mycket bränsle som sparas genom att inte behöva att koka vatten för att rena det. Dessa bränslebesparingar resulterar i en minskning av CO2-utsläpp som, efter en oberoende projektrevision, sedan registreras som kolkrediter. De erhållna medlen bidrar till att kunna upprepa processen och göra det möjligt för oss att fortsätta att samarbeta med fler samhällen i nöd och återställa vattenförsörjningen till ett nytt område.