Toshiba klimat-kompensering

Utskrifter med klimatkompensering

Att vi människor påverkar det globala klimatet är uppenbart, därför är det viktigt att vi hittar sätt att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det är här klimatkompensation kan bidra. Klimatkompensation är ett sätt att minska mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären genom att delta i olika miljöprojekt. På Toshiba jobbar vi aktivt med miljöfrågor och med hjälp av experter på klimatneutralisering och koldioxidbalans har vi utarbetat ett system där vi kan kompensera koldioxidutsläppen från ditt Toshiba-system.

Vi inkluderar inte bara koldioxid som släpps ut under tillverkning och transport av våra produkter, utan ser till hela produktens livscykel. Beroende av system så räknar vi med ett visst antal utskrifter för att täcka eventuell miljöpåverkan från dessa.

Carbon Zero Tree

Carbon Zero Impact Report

ImactReportImage 2020 ScaleWidthWzk5Ml0

Våra Carbon Zero-program stöder Gold Standard-projekt runt om i världen för att kompensera för växthusgasutsläpp. Projekten gör mer än att bara kompensera för koldioxidutsläpp – de skapar arbetstillfällen åt lokalbefolkningen och engagerar dem i datainsamlingen och utbildning. Nedan hittar du mer information om de projekt vi för närvarande stödjer. Här laddar du ned den senaste utvärderingsrapporten >>

Stödjer FN:s globala mål

Vårt Carbon Zero-program stödjer 15 av de 17 globala målen för hållbar utveckling, som fastställts av FN. De 17 målen innefattar allt från att minska fattigdomen i världen till att förbättra folkhälsan, utbildningsnivån, minska ojämlikhet och stimulera ekonomisk tillväxt samtidigt som vi bevarar våra hav och skogar. De globala målen bygger på arbetet med milleniemålen och är internationellt överenskomna och innefattar 169 delmål.
Här kan du läsa mer om FN: s globala mål för hållbar utveckling >>.

all UN SDGs ScaleWidthWzk5Ml0
Kenyan Stove Project

Energieffektiv spis – Kenya

Energibesparande spisar till byar i Kenya resulterar i en 50 procents minskning av ved. Spisarna minskar därför förbrukningen av timmer, koldioxidutsläpp, rök, tid och kostnader samt förbättrar livet för invånarna. 

Läs mer >>

Borrhålsrenovering – Uganda

Genom att renovera och reparera borrhål i avlägsna byar i Uganda, bidrar detta projekt till att återställa en säker och ren källa för dricksvatten. Att inte behöva koka vattnet för att göra det rent, minskar mängden ved som förbrukas och genererar minskade koldioxidutsläpp. 

Läs mer >>

Borehole Project
0453A1E0 76C3 4B10 B154 59216FA8C9EA

Tvättmöjligheter på skola – Uganda

Hygienen var en stor utmaning för eleverna på Barjobi Primary School i Otuke-distriktet i Uganda. Det fanns få tvättmöjligheter för ett stort antal elever. Genom ett av Toshibas projekt renoverades skolans sanitetsanläggningar och såväl eleverna som personalen fick en omfattande utbildning inom hygien och sanitet. Nu har eleverna tillgång till fler tvättställ och även tvål som gör det möjligt att hålla en bra hygien. Läs mer om projektet.

Klimatkompensera för era utskrifter

Om ni redan klimatkompenserar för era utskrifter hittar ni ett Carbon Zero-klistermärke på era Toshiba-produkter och kan ladda ned certifikat nedan. Om inte, kontakta oss för att ta reda på hur du kan kompensera för ditt Toshiba-system.